Referater

FriRummets bestyrelse blev dannet den 18. oktober 2014.

Referater fra vores bestyrelsesmøder, generalforsamlinger med mere finder du herunder.

Dette Link anvendes, for at kigge referater mm.